Jørgen Wright Quistgaard

Født 2/4 I876, døbt 14/5 1876. død 15/11 1929.,var Frederik og Mary Anns ældste søn. På grund af sin mors sygdom blev han sendt til Magleby kostskole på Møn. Der tog han sin præliminæreksamen og kom derefter i smedelære hos Weitemeyer & Søn.

Efter udstået læretid og teknisk skole - arbejdstiden var dengang fra 6 morgen til 6 aften og derefter på skole fra 7-9, aftjente han sin værnepligt på Kronborg, hvorefter han fik stilling som tegner på Statsbanernes Maskinkontor 15/10 1897.

Jørgen WrightHan blev gift med Elna Molich 10/5 1900 - datter af Kartograf i Generalstaben C. G. Molich. Han blev tilbudt en stilling som konstruktør på tegnestuen, men foretrak at blive lokomotivformand ved Maskinafdelingen for Københavns Hovedbanegård. Han var dog altfor ung til denne krævende stilling og modtog i april 1902 stilling som værkmester ved lokomotivdepotet i Esbjerg. 1906 søgte og fik han embedet som lokomotivmester i Vamdrup.

Han var påskønnet af savel over- som underordnede og hurtig og beslutsom af væsen. Et eksempel: Da tyskerne nægtede at køre ned i Sønderjylland på Genforeningsdagen 11). juli, erklærede han: »så kører vi selv« - og det gjorde vi. Efter genforeningen ophørte Vamdrup med at være grænsestation, og da der i 1923 blev en stilling som lokomotivmester af 1. grad ledig i Korsør, søgte han denne. Han døde 15/11 1929.

(Nedskrevet af hans hustru Elna Wright Quistgaard kort før hendes død 26/4 1970)