Akkord Oversigt

Oversigt | Næste

C -dur | Cm | C7 |Cmaj7 | C6 | Cm7 | Cø | Cm7b5 | C9 | Cm7b9 | C11 | C13 | Cdim ( C o ) | C+ |

Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden.

Du kan høre akkorden blive spillet hvis du klikker på billedet.

Jeg har valgt C som udgangspunkt, og har illustreret akkorderne på et klaver, med forskellige farver for den lille og den store terts. Alle akkorder er bygget op i grundpositionen det vil sige med gruntonen nedderst. Det er tilladt at invertere akkorderne når man spiller dem, sådan at andre toner en grundtonen ligger nederst, og der er også mulighed for at lægge akkorderne ud mere eller mindre spredt. Man kan også udelade nogle af tonerne når man spiller akkorden. (For eksempel er det umuligt at spille alle 7 toner i en C13 akkord på en guitar som jo kun har 6 strenge) Typiskt vil man prøve at spille nogen af de akkorder der giver spænning i akkorden.

Sammenlign alle akkorder

Sammenlign akkorderne på en linie: Hvis du bruger Microsoft browser kan du klikke på disse akkorder for at lære at høre forskel på deres klang. Det er en ret god øvelse.

C -dur | Cm | C7 | CMaj7 | C6 | Cm7 | Cø | Cdim ( C o ) | Cm7b5 | C9 | Cm7b9 | C11 | C13 | C+ |

Omvendinger i dur og mol

C | C 1. omvending | C 2. omvending | Cm1 | Cm 1. omvending | Cm 2. omvendign |

3 klange

 

Dur

Hvis man tænker sig en akkord bygget op fra grundtonen, vil dur-akkorden starte med en stor terts, og derpå have en lille terts op til kvinten. Akkorden er placeret i grund position (med grundtonen som bastone.) Med tertsen som nederste tone (1. omvending) og med kvinten som nederste tone (2. omvending) Samenlign de forskellige akkorder ved at klikke på billedet (Hvis dete ikke virker på din komputer så klik på overskriften i stedet for). Kan du høre at det er den samme akkord?
top

Grund position 1. omvending 2 omvending

top | C-dur og F og G7 på guitar

Mol

Mol akkorden vil starte med en lille terts og så have en stor terts oveni.

Du kan høre akkorden ved at klikke på billedet, hvis ikke så klik på overskriften.. Mol akkorder på guitar | Flere | alle mol akkorder på guitar (Barre)

Grund position 1. omvending 2. omvending

 

 

 

 

 

 

top

 

 

Sus akkorder

Sus er forkortelse for sustained. Man tænker sig her at man holder en tone fra den foregående akkord (typiskt er det tertsen fra et II-trins akkord der bliver hold ind i V-trins akkorden). Som regel er det den fjerde tone man holder så hvis der ikke står noget angivet vil en Csus akkord være det samme som en Csus4. Sus akkorder føles tomme idet tertsen der fortæller om det er dur eller mol mangler. Sus akkorder bruges som overgangsakkorder.

top

hør

top

 

Aug Akkord (+ akkord)

Aug kommer fra engelsk augmentet, der betyder forstørret. Ligesom Dim akkorden er Aug akkorden symmetrisk og enhver af de indgående toner kan være gruntdtone. Akkorden består af 3 store tertser. Der findes kun 4 forskellige Aug akkorder. C-E-G#, Db-F-A, D-F#-Bb, Eb-G-B. Akkorden skrives også som et + f.eks. C+ = Caug. Akkorden har en lidt svævende karrektær og bruges som overgangsakkord.

 

hør Caug | Aug akkorden på guitar

top

Formindsket mol akkord

Den formindskede moltreklang bruges som regel når man skal spille en akkord fra dur-skalens 7. trin. (eller fra molskalaens 2. trin) Hvis man i C-dur eller a-mol starter en akkord fra tonen H (på engelsk B) vil den indholde 2 små tertser. Normalt ser vil man lægge en 7-er til. f.eks Cm7b5. Eller hvis man også formindsker 7-eren får man en dim akkord.

hør Cø

top

 

4 klanger

Septim akord ( 7-ere )

7-eren er en utroligt populær akkord. Den bruges først og fremmest til dominant akkorden, men den kan også bruges på andre akkorder, hvor man godt vil lægge nogte ekstra "farve" på.

hør C7

top

Mol 7-ere

Mol-septmien er i jazz mere almindelig end den rene mol akkord. mol -7 akkorden er det samme som 6-er akkorden i paralell-tonearten.

hør Cm7 | Mol 7 akkorder på Guitar | Barre

top

Maj7

Maj 7 akkorden bruges først og fremmest på tonikaens (dvs. gruntonartens) akkord, men den kan nogen gange også ses på subdominanten.
hør Cmaj7 | Maj7 akkorder på Guitar

En dur akkord der jo består af den store og den lille terts får en stor terts stablet ovenpå kvinten. Det giver den store septim. Denne akkord kaldes en Maj akkord f. eks. CMaj eller Cmaj7 man kan også bruge en trekant til at skrive den

Man spiller C-dur skala over akkorden.

 

top

6-ere

Når der står C7 for eksempel betyder det en C-treklang med en tillagt (lav) syvne tone (dvs. Bb) en C6 akkord er en C akkord med en tillagt 6. tone (altså A) I øvrigt indeholder C6 akkorden de samme toner som am7 akkorden. Det vil sige at man i stedet for at spille en 6-er akkord kan spille parallell toneartens mol7 akkord. | 6-akkorder på guitar

hør C6

 

top

Formindsket molakkord med septim

Denne akkord er beslægtet med den formindskede mol treklang, og forekommer som akkord på Dur-skalaens 7. trin. Den er også beslægtet med dim akkorden. Der kan improviserets i den altererede skala sammen med denne akkord.

hør Cm7b5 | m7b5 akkord på guitar

top

Dim

Dim er en engelsk forkortelse for "diminished" eller formindskes. Dim akkorder skrives ofte med et o.Eksempel: Cdim = Co Dim- akkorden er besægtet med den formindskede mol akkord. Akkorden kan tænkse som en formindsket mol-akkord med en lille septim der er formindsket.

hør Cdim

Hør Dim akkorden på Guitar

Hvis man laver en akkord der udelukkende består af små tertser får man Dim akkord. Da akkorden er helt symmetrisk kan enhver af de indgående toner være grundtoner. Der findes såleds kun 3 Dim akkorder.

Co = Ebo = F#o = Ao
C#o = Eo = Go = Bbo
Do = Fo = Abo = Bo

Akkorden bruges dels til overgange, dels de steder hvor man villle have brugt en halv formindsket eller en mol7b5 akkord.

top

 

5 klange

9-eren

Vi kan nu stable videre med tertser, og vi får 9-er akkorderne og b9 akkorderne der består af grundtone, terts, kvint, septim og none, der jo er det samme som sekunden. 9-eren bruges der hvor man ville tage en 7-er akkord, men den har lidt extre "krydderi" i sig. Hvis du ikke ved man tager en 9-er på dit instrument, så kan du roligt tage en 7-ere i stedet.

hør C9

9-er akkorder på guitar


(top)

top

Mol7 b9

Her har vi lagt en lille terts ovenpå 7-eren. Man bruger cm7b9-eren der hvor man også kan bruge cm7 men man ønsker lidt ekstra "krydderi". Det er almindeligt at improvisere i den altererede skala over denne akkord.
m7b9 på guitar

hør Cm7b9

top

 

 

6-klang

11-eren

Lægger man ydderligere en terts på 9-eren får vi 11-eren som er det samme som kvarten. I en 11-er akkord kan man vælge at medtage terts, kvint, 7-er og 9-er, men man behøver ikke at have dem alle med. 11-akkorder er forholdsvis sjældent brugt. Der findes et utal af forskellige 11-akkorder.
(top)

hør C11

top

 

 

 

 

 

 

7-klang

med 13 akkorden har vi alle skalaens 7 toner i en akkord. 13-akkorder bruges som regel i afslutninger eller som "næstsidste akkord".

13-eren (7 klang)

Den næste akkord er 13-er akkorden. her er det 6. tonetrin med. En 13-akkord indeholder alle skalaens trin. En 13-akkord hvor man har valgt at ikke tage 7., 9., eller 11. trin med er det samme som en 6 akkord.
top hør C13

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

   
     

 

top