Lill Lindfors

 

Waveform

Hør intervaltone

Grundtone

 Tip om hvordan man stemmer sin violin
Forskellige intervaller

 

Vælg interval og tryk på start Læs mere her Overtonetabellen

 

 

Tryk på Start-knappen (grøn)

for at starte tone generatoren

Tryk derefter 7 gange på den grønne pileknap ">" knap, og hør forskellen

.

Harm1 Harm 2 (se en streng vibrere )

 


"Just intonation" eller ren stemning er baseret på den rene kvint sammen med den rene kvart, den rene store og lille terts. Læg mærke til at der indgår både store og små heltoner, forskellen mellem den store og den lille heltone kaldes syntonisk komma, den fremkommer ved nogen intervaller i den rene skala.
Forsikelse mellem toner

 

 

 

 

F rekvens 1: 

Frekvens 2: 

Amplitude

 


Overtonrækken af af toner fra C0 (ca. 16 Hz) Tallene angiver hvor langt i cent (1 cent=1/100 halv tone) de rene overtoner er fra de tempererede toner