node

 

 

Am

G7

Dm

Hør C | strum
Hør Am | strum
Hør Dm | strum
Hør G7 | strum

C

Tonika
Submediant
Dominant
Supertonika

Vamp i C

Oversigt | Næste

Denne akkord progression kaldes Vamp. Den bruges til mange melodier f.eks. Guantanamera (Toms Karameller)

Øvelse

Spil en kadance med de 4 akkorder (Tryk start for at starte lyden)

|C   |Am   |Dm   |G7    |

Akkordrækkefølgen gentages det antal gange du vælger

             
 

Der er her valgt fingerspil. Prøv at se navnene på fingrene på figuren, start langsomt

Mere om begrebet vamp

Læs mere om navnene på akkorderne