Forklaring til transponerings tabellen

Til Transponeringstabellen

Tit har man brug for at transponere akkorder.

Sådan gør du:

  1. Klik først på den tonart som du skal transponere fra
  2. Klik derefter på den toneart som du skal transponere til.

Det kan man bruge kvint cirkelen til. I kvintcirkelen er akkorderne ordnet i kvinter. Det er ret praktiskt, så har man subdominantent til venstre og dominanten til højre. 3. pladser til højre og du kommer til paraleltonarten i mol, som jo har sin subdominant til venstre og sin dominant til højre. Det er normalt at mol-tonartens dominant tages som en Dur-7er (men det er ikke altid at man gør det)

Du kan læse mere om kvintcirkelen her.

Klik i kvint cirkelen på den tonart du kommer fra. Klik derefter på den tonart du skal transponere til. I tabellen får du akkorder fra og til. Du må selv lægge 7-ere mol osv. til. De sseks guitarer giver de mest almindelige akkorder, der hører til den tonart, du sidst klikkede på. Ofte er der mere end seks tonarter.

Jeg foretrækker at bruge ord som submediant i stedet for parallel tonart, idet submediant ordet beskriver at gund tonarten i mol ligger 3 halvtoner under Dur grund tonenen. Medianten er så 3 halvtoner over, her ligger moltonartens Dominant. Supertonika betyder at tonen ligger en tone over tonikaen. Her ligger subdominantens parallel. Ofte gange spiller man en dur 7-er akkord som forbedredelse for ag komme over i dominanten.
Man kan også forestille sig denne tone som dominantens dominant, også kaldet vekseldominanten, der ligger en tone over grundtonen.

Jeg har brugt de gængse forkortelser

T=Tonika (Grundtonen)

S=Subdominant (Kvarten over grundtonen)

D=Dominant (Kvinten over gruntonen)

Sp Subdominant Parallell som er det samme som Supertonika altså En tone over Tonika

Tp er Tonika Parallell (paralelltonarten er den moll toneart der hører til grundtonen) er det samme som SubMediant (SM)altså 3 halve toner under Tonikaen

Dp er Dominantents paralell tonart, kaldes også medianten

I kvintcirkelen herunder har man skrevet paralelltonarten (mol) inde i cirkelen. Man kan også se antallet af krydser og b-er som der vil optræde i en node for den pågældende toneart.

 

Kvint cirkel