Oversigt | Øve stof | Næste

Skalaer

Selvom jeg ikke mener at det er nogen fordel, at lære ting efter noder på mundharpe, så vil jeg i det følgende dels give en et par skalaer til de forskellige mundharper, dels give nogle melodier ikke på noder, men nedskrevet sådan at man kan se i hvilket hul man skal puste og suge i. B betyder blæs eller pust og S betyder sug. Tallene svarer til de tal der står på en almindelig blues-harpe. Når jeg siger at det ikke er nogen fordel at lære folkemusik efter noder, så er det fordi, noderne kun giver en del of musikken: nemlig tonehøjde. Selv om takten også er nedfældet på noderne, så står der ikke noget om frasering, og beat. Det kan være svært som nybegynder at selv lave en ordentlig frasering, og få et ordentligt beat, og for det meste vil man som nybegynder heller ikke kunne læse takten. Dvs. de ting man har lært efter noder, ofte kun lyder som en samling toner, der kommer efter hinanden.

Ved at lære musikken ved at spille sammen med andre, eller ved at lære den fra en plade eller fra YouTube, opnår du nogle store fordele.

 

En pil opad betyder blæs

En pil nedad betyder sug.

Hul numrene svarer til en 10 hullers blues harpe. Andre harper kan have tonerne placeret forskelligt.

C-harpen (klik på billedet for at høre)

C-harpe C-Harp Scale

 

Læg mærke til at tonen F og A mangler i bassen (4. og 6. tone på blues-harpen), samt at kvinten G ligger på både blæs og sug og at tonen H (den øverste ledetone på blues harpen) mangler for oven. Munharpen er lavet sådan for at give en C-akkord når man blæser, og så fordi at man ikke kan lave 3 oktaver med 10 huller, så må man jo springe nogle over.

Det at tonerne er lagt ud som de er, gør at det er nemt at spille i de forskellige oktaver, for tonerne ligger ens. Det gør også at man altid får grundtonens akkord (Tonikaen) når man blæser). Dobbleringen af kvinten i bassen gør at man kan spille blues, for når man spiller "crossharp" er grundtonen netop kvinten, og man ønsker netop denne akkords grundtone på "sug".

 

Du kan høre skalaen ved at holde musen over noden. (Dog har jeg sprunget kvinten over i bassen der hvor den er dobbleret.)

G-harpen

G-harp scale

D-Harpen

D-harp Scale

A-Harpen

A-Mundharpe skala

 

I det følgende er nogle melodier noterede.. De er ofte noterede en oktav lavere end det de klinger på harpen. Det at mundharpen ligger en oktav højere en resten af et folkeumusik orkester, gør at en munharpe har nemt ved at "trænge igennem".