Agogik

Agik er når rytmen er uens. Når man spiller til dans, skal grundpulsen være jævn, men der må godt ligge rytmiske forskydninger og fraseringer understreger den jævne puls. Et kendt eksempel er den svenske polska hvor 2-slaget kommer lidt før det burde være der. Hvor meget før toslaget kommer er afhængig af den by musikken kommer fra.

top