Kirketonarterne

Oversigt | Næste

 

Kirketonarterne har navne efter græske folkeslag. Navnene på skalaerne fandtes i antikken, men det er nogle andre skalaer der bruges i dag.

 

Navn Startrin i Durskalaen Startone på de hvide tangeter
på et klaver
Kommentar
Dur
1
C - c
Som kirketoneart hedder Dur skalaen: Ionisk
Dorisk
2
D - d
Mol-agtig, 6. trin forhøjet, bruges meget i Jazz musik
Frygisk
3
E - e
Mol-agtig sænket 2. trin
Lydisk
4
F - f
Dur-agtig forhøjet 4. trin

Mixolydisk

5
G - g
Dur-agtig, mangler ledetonen, bruges meget i Jazz musik
Mol
6
A - a
Som kirketonart kaldet Æolisk
Lokrisk
7
H - h
Dette er en kunstig toneart, opfundet i vores århundrede

Hvis du vil høre de forskellige kirketonearter og se hvordan man spiller dem på violin, så gå til violin finger tabellen og vælg avanceret og vælg derefter Dorisk, Frygisk, Lydisk eller Mixolydisk i Dur/mol menuen.

Samme tabel men ordnet efter kvint cirkelen

Navn Startrin i Durskalaen Startone på de hvide tangeter
på et klaver
Kommentar
Lydisk
4
F - f
Dur-agtig forhøjet 4. trin
Dur
1
C - c
Som kirketoneart hedder Dur skalaen: Ionisk

Mixolydisk

5
G - g
Dur-agtig, mangler ledetonen, bruges meget i Jazz musik
Dorisk
2.
D - d
Mol-agtig, 6. trin forhøjet, bruges meget i Jazz musik
Mol
6
A - a
Som kirketonart kaldet Æolisk
Frygisk
3
E - e
Mol-agtig sænket 2. trin
Lokrisk
7
H - h
Dette er en kunstig toneart, opfundet i vores århundrede

 

Skalernes navne stammer fra Antikken (Ptolomaios beskrivelser), men der er sket en forbytning af navne i middelalderen,
som blandt andet skyldes at den antikke græske måde at opfatte skalaer som 2 tetrachorder, (2 gange fire toner) startede for oven, ligsom når man spiller på harpe, mens de latinske skalaer (= [tone-] trapper) starter for neden.

Skala på de
hvide tangenter
Kirketoneart
navne

 

Antikke
Græske
navne
Indiske
skala navne
C-C
Jonisk (Dur)
Lydisk
Bilaval
D-D
Dorisk
Frygisk
Kafi
E-E
Frygisk
Dorisk
Bhairavi
F-F
Lydisk
Hypolydisk
Kalyan
G-G
Mixolydisk
Hypofrygisk
Khamaj
A-A
Æolisk (Mol)
Hypodorisk
Asavari
B-B (H-h)
Locrisk
Mixolydisk
-
Kvintcirkel sorteret:
F-F
Lydisk
Hypolydisk
Kalyan
C-C
Jonisk (Dur)
Lydisk
Bilaval
G-G
Mixolydisk
Hypophrygisk
Khamaj
D-D
Dorisk
Frygisk
Kafi
A-A
Æolisk (mol)
Hypodorisk
Asavari
E-E
Frygisk
Dorisk
Bhairavi
B-B (H-h)
Locrian
Mixolydisk
-

Det er vel også interessant at notere at den gang tonerne fik navne (A B C) var udgangspunktet mol.

Grunden til at man i tyskland og skandinavien bruger h i stedet for b kan læses på musikipedia .

Det er i dag kotume at for at undgå forvirring at man bruger det engelske Bb for b-akkorden, mens man stadig bruger H for den akkord som englenderne kalder B.

 

 

 

top