Kvint cirklen

Oversigt | Næste

 

Når man skal lave en simpel harmonisering af en melodi vil man bruge akkorder der ligger som nabo-kvinter til den toneart man spiller i.

  • Den akkord der starter på grundtonen hedder Tonika
  • Dominanten vil ligge med uret i cirkelen
  • Subdominanten.vil ligge mod uret.

Når man bevæger sig igennem tonarterne i kvint cirkelen vil tonarterne få et kryds mere (eller et b mindre) når man går med uret.

En violin er stemt i kvinter. Det er derfor ret nemt at skifte til nabo-tonarten simpelthen ved at flytte hele melodien en streng opad eller nedad. Det er almindeligt at man gør dette når man spiller den toppede høne

Du kan dreje kvintcirkelen ved at klikke på dobbeltgreb-siden og se hvordan forskellige akkorder ser ud på en violin.

 

 

Den pythagoræiske skala

Pythagoras var en af de første teoretiker der besketigede sig med musik teori.
Han brugte monochord, altså et strengeinsturment med en streng, hvor han målte strenglængden.
Vi ved ikke så meget for der er ingen skrifter bevarede, men han er flittigt refereret af andre musikteoretikere fra old-tiden, og ikke alle var enige med ham. Han så kvinten som den reneste af alle intervaller (ud over oktaven) og bygede en skala op ved at putte kvinter på hinanden, hver gang man passerede en oktav dividerer med 2.
Når man har gjort det 12 gange kommer man tilbage til grundtonen. (Når man vel og mærke har divideret med 2 7 gange extra.)

Eller gør man det? Ikke helt der er ca. 1.3% forskel i frevkens

pythagoreisk komma

Denne forskel kalder man det pythagoræiske komma.

 

 

 

 

 

 

   
top