Treklanger og Blues-skalaer

Oversigt | Øveside | Næste

Du skulle gerne vide hvad der er grundtone, terts og septim i C-dur. Nu sætter vi det sammen til akkorder. Og så lægger vi "blues-skalaen" ind i grundtonen.
Blues skalaen er bare en skala, der er god at kunne når man skal improvisere. Når man over spiller den, går det aldrig galt. Øvelserne er lavet i de mest almindelige tonearter.

Det er godt at kende sine treklanger. Denne blues rundgang er ledsaget af treklanger for akkorderne og 4 klanger for 7-er akkorderne. Hvis du synes det går for hurtigt, så klik på procenterne under noderne, 50% betyder at du spiller melodien i halvt tempo.

Der er i 8. og 9. takt en blues skala. Når man improviserer kan man nogen gange slå over i blues skalaen, der indeholder tritonous (dvs. tonen mellem kvart og kvint, og den lave terts.
Det lyder godt og bluesagtigt når man bruger disse toner. Der er mange der tror, at man skal ligge på den samme blues skala hele vejen igennem. Det behøver man ikke. Man bruger blues skalaen ind i mellem hvor det lyder godt.

Dette er et øvestykke for at lære hvor tonerne er henne i akkorderne . Her træner du dig på de forskellige 3-klange mens du hører bluesrundgangen nedenunder, efter 3 rundgange kommer der 2 rundgange hvor der ikke er melodi, og du kan improvisere.
Du vil selvfølgelig aldrig spille en improvisation på denne måde!!!
Klik på noden for at høre. Melodien kommer 2 gange hvorefter du kan improvisere over 2 kor.

F-dur | C-dur | G-dur | D-dur | A-dur | Stop

C-Skalaer

C-scale

100 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | Stop |

Her er forskellige skalaer lagt ud over en C-blues.
Takt 1-2 er en 3-klang C
Takt 3-4 4 klang over akkorden C7
Takt 5- 6 er en 4 klang over F7-akkorden
Takt 7-8 er den så kaldte blues skala, som kan være god at improvisere over
takt 9 - 10 er firklangen over G7 akkorden
Takt 11 - 12 indeholder en skala med både dur og mol.

Takt 12 anden halvdel skal passe med G7 akkorden

G-skalaer

G-scales
100 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | Stop |

D-dur

D-dur Blues
100 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | Stop |

A-dur


100 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | Stop |

F-dur


100 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | Stop |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top