At lære udenad

Oversigt| Næste

Hvis du gerne vil spille for publikum, eller til dans er det en god ting at kunne melodierne udenad:

 • Det er upraktisk at skulle bladre i noder
 • Det tager tid at stille nodestativer op
 • Det er vanskeligere (dog ikke umuligt) at få et forhold til musikken når man læser den fra noder.
 • Du får et bedre forhold til publikum hvis du kan kommunikere med dem.

Som nævnt tidligere, er det nemmere at lære ting udenad hvis du lære dem "på øret". Det er ligesom at der en omvej i hjernen hvis du først skal oversætte det visuelle udtryk, som du får når du læser noden, til bevægelse i fingrene, som man derefter hører, og lærer som musik. Det går vęsentlig nemmere hvis musikken, som man vil lære, kommer ind igennem øret, og bliver oversat til fingerbevægelser direkte. Efterhånden vil melodien ligesom ligge i fingrene (det er ligesom det er fingrene, der husker melodien), og du vil få en bedre forbindelse mellem det du hører og det du kan udtrykke på dit instrument. Efter et par års træning med at lære tingene udenad vil du opleve det fantastiske. Det du kan synge, kan du også spille. (Det kan tage mange år at komme hertil, men jeg mener helt klart at dette er et mål.)

Det kan ikke undgås at det tager tid at lære tingene uden ad. Typisk skal man spille det samme stykke 10-50 gange (nogen gange mere) før man kan det. Når man skal lære at spille noget udenad er det en god ide at lære ganske korte strofer ad gangen. Kun gentage strofen indtil "den sidder". Det drejer sig selvfølgelig her om at finde ud af, nogle naturlige strofer. Når man har lært stroferne enkelt vis, sættes de sammen med nabostroferne for til sidst at blive en hel reprise.

Dansk folkemusik har den fordel at

 • Melodierne er opdelt i repriser, der altid gentages en gang.
 • Man gennemspiller den samme melodi flere gange
 • Melodierne er forholdsvis simpelt opbygget med enkelte treklange

Alt andet lige gør det melodierne nemme at lære udenad.

En anden gennemvej til at lære en melodi er at først synge melodien, før man spiller den.

Hvis man nu skal lære en melodi efter noder

Hvordan kan man lære udenad når man lærer efter noder?

Enden kan man spille melodien rigtig mange gange, eller også:

 • Del melodien op i små strofer.
 • Lad være med at spille hele melodien på en gang
 • Lær en strofe ad gangen, og spil den udenad, indtil du sætter den sammen med næste strofe
 • Gå først videre til næste strofe når du er helt sikker på den første strofe
 • Prøv at spille den enkelte strofe uden at se på noderne.
 • Indøv melodien over flere dage. Hvor du hver dag starter med at læse noden, men så hurtigt som muligt prøver at se væk fra noderne
 • Når du først kan melodien, bliv ved med at øve den til du føler at du også har en god stil og frasering.

 

 

 

top