Inledning

Översikt | Nästa

Om kursen | Skriv tilll mig | Vem är kursen för | Få en lärare | Den klassiska metoden | Ljud på sidorna | Java script  

Fiol är ett fantastikst instrument. Man kan använda det till stort sett all slags musik.

Denna kurs är gjord till dig:

  • som är nybörjare och som gärna vill lära sig spela fiol själv
  • som har en fiollärare, men gärna vill supplera undervisingen med lite extra informationer.
  • som har spelat ett tag, men gärna vill ha mera input.
  • som har spelat länge men gärna vill lära ytterligare tip
  • som inte kan noter men gärna vill lära sig dom
  • som gärna vill ha en översigt över harmoniläran

 

Teknik
Denna web kurs använder sig av en del animationer och ljud exempel. Jag har enbart testat kursen fullständigt med Internet Explorer och i Windows XP. Tyvärr! Det är rätt jobbigt at få allting att fungera, om man dessutom skal få det att fungera i olika browsare, så blir det en väldigt stor uppgift.

Språk.

Kursen är skriven på danska, och sedan översatt till engelska och svenska. Jag är inte färdig med den svenska översättningen, så när du kommer vidare kommer det at vara en del danska. Jag tycker, att det är en fördel, att göra kursen så kort som möjligt, så att du får mera tid att spela, än att läsa på internätet. Därför är de översatta versionerna något kortare, än den danska originalen, där jag bara har låtit fingrana smattra över skriv-tasterna. (Har du för övrigt sett skrivmaskinkursen som jag också har gjort)

 

 

Skriv til mig


Jag vill gärna höra från dig, om du använder kursen Skriv en e-mail till mig . Berätta gärna vad du tycker är bra. Jag är i bland även mottaglig för förbättringsförslag, fast här skall du tänka på at kursen är gratis, och jag tycker, at den är fin som den är.

Här kan du se vad folk har skrivit (Jag publicerar inga mails på Internät från folk som inte har givt mig tillstånd)

top

 

Harmonilära

På fiol kan man spela vilka toner som helst. Jag har alltid haft lust att höra tontabellen från Bonniers illustrerade musikleksion (1946). Jag började leta på internät och kom på att den naturliga skala som ligger bakom intervallen var något som redan grekerna hittat på. Kanske låg det något universellt musikaliskt bakom den naturliga skalan. Det visar sig att de gamla grekerna också varit oeniga. Men hur lät deras skalor? Jag har programerat et program som kan göra skalorna, så du kan höra det.

Noter

Även om jag förordar att lära melodier på örat, för det är snabbare om man skall lära sig utantill, och man får bättre förhållande till fraseringar. Så är det bra att kunna noter. Om du inte kan noter, så håll till godo. Denna kursen innehåller en översigt över vad noter är.

top

 

Ljud på sidorna

I förhållande till en vanlig bok, har internätet den fördel att man kan få ljud på sidorna. Tyvärr funkar inte ljud-tekniken, som jag har användt, i alla typer av browsare.

Aktiva sidor

Aktiva sidor (med rörerelse eller ljud på sidan) är skrivna med fet skrift i översigten.
 

Den klassiska metoden

Det finns många sätt att spela fiol på. Innanför klassisk musik har man i snart 400 år framskaffat en väldigt effektiv teknik som jag försökaer at påberopa i denna kursen. För överigt är kursen inte baserad på klassisk musik. Kursen är först och främst baserad på skandinavisk folkmusik.

På slutet har jag kommit in på jazz och improvisation. Här är improvisationen beskriven sett från "folkmusik miljö"

top

 

Om at ha en god lärare och någon att spela ihop med

Jag rekomenderar att du hittar en god lärare god lärare, och att du hittar någon att spela med.

top

 

 

 

Java Script

Många av sidorna använder javascript. I några tillfällen skall du godkänna att använda sidorna. (Det gäller speciellt om du har nerladdat hela kursen och kör den lokalt på din PC.)

 


 

 

 

 

 
   
top