Stemmning af violinen

Oversigt | Næste | Tonegenerator af overtonerækken

Rene kvinter

Klik for at høre

E 660 Hz (+2 cent)

A 440 Hz (0 cent)

D 293.33 Hz (-2 cent)

G 195.55 Hz (-4 cent)

Klik herunder:

A-D-strengen
(ingen svævnginger)

D-G-strengen
(ingen svævnginger)

E-A strengen
(ingen svævnginger)

Tempererede kvinter

Klik for at høre

E 659.26 Hz (0 cent)

A 440 Hz (0 cent)

D 293.66 Hz (0 cent)

G 196 Hz (0 cent)

Klik:

A-D-strengen tempereret
(1.3 svævninger per sekund) Få en forklaring af svingninger her

D-G-strengen tempereret
(2 per svævninger per sekund)

E-A strengen tempereret
(0.8 svævninger per sekund)

Du få tonen til at blive ved med at komme tilbage ved at bruge denne drop down.

stop

Det er muligt at du skal trykke på stop 2 gange.

 

Hvorfor stemmer man violinen rent og ikke tempereret?

Vestlig kulturmusik har siden 1600-tallet været tempereret. Det gør at man kan spille alle tonarter.
Men hvis man stemmer sin violin i rene kvinter, så vil violinen klinge meget smukkere. Dessuden vil en violin stemt i rene kvinter hjælpe dig med at spille rent.

Overtonerne fra de løse strenge på en violin stemt i rene kvinter giver violinen en helt speciel klang.
Overtonerne fra de løse strenge vil også hjælpe dig at spille andre toner renere.
De fleste dygtige violinister bruger denne klang til at stemme sit instrument.
Det skaber ikke problemer med at spille sammen med tempererede instrumenter såsom harmonikaer, guitarer og klaverer, for forskellen er meget lille, og ligger indenfor den ustemthed man naturligt laver ved vibrato osv.

Men hvis du i stedet stemmer din violin med en tuner, der som regel stemmer tempereret efter talforholdet ≈  1,059463 per halvtone, så vil de løse strenges overtone ikke ramme hinanden, og violinen vil miste sin bløde klang.

Men alligevel er forskellen på en tempereret stemt violin og en violin stemt i rene kvinter meget stor når du lytter til klangen.

Brug en tuner der kan vise Cent

En cent er en hundrededels halv tone. Der går 1200 cent på en oktav.

Du kan købe en Harley Benton Clip tuner hos Thoman, og lær at stemme "rent". Denne tuner er billig, ligsom alle andre tuner er den opbygget efter det tempereredetolvte rod af 2princip, men den viser den afvigelsen fra den tempererede tone i cent.
Dette kan bruges til at stemme i rene kvinter, idet i ovenstående tabel kan se hvor mange cent en tempereret. kvint afviger fra den rene kvint.

F.eks: Stem A- strengen til 0 cent, stem E streng til +2 cent, D-strengen til -2 cent og G-strengen - 4 cent.

Det er muligt at du kan finde en tuner app, som giver afvigelsen i cent, eller at du kan lære at bruge en tempereredet tuner. Der er mange tuner app's på markedet, men desværre udgår de fleste fra tempereret stemning.

Stryg let, løft buen før du aflæser afvigelsen i cent.

Det er ikke helt nemt for det kræver at du har et meget let strøg.
Det at buen ligger på strengen varierer stemmningen flere cent mens du stryger. Da det er de løse strenges fri svingning, der giver violinen sin klang, bør du løfte bugen og bruge cent-værdien på tuneren

 

Men med en digital tuner som viser afvigelsen i cent har du mulighed for at stemme langt mere præcist end med en almindelig tuner, hvor det kan være svært at se hvor rent du har stillet.Du kan se hvor lidt, der skal til før buen får strengen lidt ud af stemning. Det vigtige er at få stemt den helt løse streng, sådan at den svinger med, og hjælper dig at spille rent.

Hvis du stemmer kan du høre forskellen, og når du først har lært at stemme rent, vil du altid kunne stemme din violin rent, for du ved hvordan det skal lyde.

Lær hvordan violinen skal lyde

Efterhånden lærer du hvordan klangen i din violin skal være når den stemmer i rene kvinter og du kan stemme din violin på øret.

Brug af tuner uden cent-udlæsning

Du kan bruge en tuner til at grov-indstille din violin, og så justere kvinterne sådan at de bliver ganske lidt større mens du lytter efter klangen af den rene kvint.

 

 

Tonegeneratoren

Du kan også gå ind på denne generator og følge anvisningerne, her kan du se hvorfor et interval bliver rent når "overtonerne mødes".
Generatoren er lavet sådan at den starter med en tempereret kvint.
Så justerer du gradvis kvinten sådan at du kommer på de ca. 2 cent større end kvinten, En ren kvint har frekvens talforholldet 1.5. Dvs. hvis A-strengen er 440 Hz så bliver E-strengen 660 Hz, præcis. Et tempereret E er 559.25 Hz altså en meget lille forskel, men når man spiller de to toner sammen kan man tydeligt høre forskellen som skyldes at overtonerne der skulle mødes, svæver mod hinanden, dvs. forstærkes og forsvages. Du ser det på den blå kurve ved at den 3. harmoniske af A-et som er den 2. harmoniske af E-et stiger og falder. På den sorte (tids) kurve ser du hvad der sker. De to toner overhaler hindanden sådan at de nogen gang forstærkes, nogen gange udligner hinanden. Når talforholdet er 1.5 står de stille.

 

Andre overtoner end kvinten

Det er umuligt at altid spille rent, for overtonerne går ikke op. Det er derfor vi bruger den tempererede skala. Men du kan prøve at spille en ren tertsen forholdet er 5/4 i frekvens (f.eks. C# på A-strengen) 14 cent for lavt.

Den rene lille terts (altså C på a strengen, 6/5) skal spilles 16 cent for højt.

Hvornår skal man bruge disse intervaller. I visse spillemandsmusik melodier kan det være smukt at gøre det.

F.eks. 3. tone (C#-et) i Farmors brudpolska fra Älvdalen.

 

Her på hjemmesiden bruger jeg 440Hz som kammertone. (Det er den samme tone som computere bruger når de spiller midi filer. )

 

 

 

top