Stemmning af violinen

Oversigt | Næste

Rene Toner

Klik for at høre

E 660 Hz

A 440 Hz

D 293.33 Hz

G 195.55 Hz

Klik herunder:

A-D-strengen
(ingen svævnginger)

D-G-strengen
(ingen svævnginger)

E-A strengen
(ingen svævnginger)

Tempererede Toner

Klik for at høre

E 659.26 Hz

A 440 Hz

D 293.66 Hz

G 196 Hz

Klik:

A-D-strengen tempereret
(1.3 svævninger per sekund)

D-G-strengen tempereret
(2 per svævninger per sekund)

E-A strengen tempereret
(0.8 svævninger per sekund)

Du få tonen til at blive ved med at komme tilbage ved at bruge denne drop down.

stop

Det er muligt at du skal trykke på stop 2 gange.

MS IE browser: Før musen over linket så kommer tonen, du kan få tonen til at blive der indtil dy trykker stop ved at vælge foroven i menuen:

Andre browsere, højre klik og download Wav filerne, og afspil dem i en dertil indrettet software.

Om at bruge en stemmemaskine

Violinen er stemt i kvinter . Tonerne hedder G, D, A, E. I starten kan du bruge en stemmemaskine (også kaldet tuner) til at stemme violinen. Men husk at du ikke altid kan bruge en stemmemaskine.. Når du er ude og spille, vil der som regel ikke være for meget larm til at stemmemaskinen virker. I det hele taget skal man kunne stemme violinen på øret. Desuden er der altid måle unøjagtigheder, når man bruger et måleinstrument. De stemmemaskiner man kan købe er stemt tempereret, dvs. de pr. definition er lidt "falske". Forskellen er ikke ret stor, men på denne side har kan du tydeligt høre forskellen. G ør dig til vane, når du har stemt efter stemmemaskinen, stryg på to strenge ad gangen, for at høre hvordan det lyder. Når du bliver lidt dygtigere, kan du bruge stemme maskinen til at finde tonen A, og så tager du resten af stemningen på øret.

Med lidt øvelse vil du kunne træne dit øre, til at stemme din violin renere, end det en stemmemaskine kan høre. Hvis du holder musen over de ren toner her ovenover, vil du kunne høre hvordan det lyder når en violin er helt renstemt. Der er også lavet et eksempel på, hvordan det lyder, når du stemmer violinen med en tuner. Man kan høre en tydelig svævning når man tempererede intervaller. Kunsten at lære at stemme tempereret er at genkende svævningen, når man rammer den tempererede kvint. Det er for så vidt nemmere at stemme rent, for her bliver man ved til svævningerne er væk. Hvis du har adgang til Internet hvor du spiller, kan du bruge denne sides rene toner til at stemme med.

 

Her på hjemmesiden bruger jeg 440Hz som kammertone. (Det er den samme tone som computere bruger når de spiller midi filer. )

Hvordan man stemmer violinen på øret

Stem først A-strengen. Her kan du bruge stemmemaskinen, en stemmegaffel eller denne side. Det er ikke en god ide at stemme efter telefonen, da klartonen ikke altid er 440 Hz. Det er en fordel at bruge finstemmeskruerne når du stemmer. Specielt hvis man har stålstrenge, kan det lade sig gøre at kun bruge finstemmerne. Det er min erfaring, at jo mindre du bruger de store stemmeskruer, jo bedre holder violinens stemning. Det kan være en god ide, at nogen gange give finstemmeskruerne lidt olie. De store stemmeskruer kan smøres med en blanding af kridt og talkum.

 

Hvad vej skal man dreje skruen

I begyndelsen kan det være vanskeligt, at høre hvilken vej man skal skrue. Start med at spille starten af ABC-visen. Den starter nemlig med en ren kvint. (og du kan spille melodien i G-dur, med start på G-strengen, i D-dur med start på D-strengen og i A-dur med start på A-strengen). Når du på denne måde nogenlunde har stemt en kvint mellem strengene, begynder du at stryge de to strenge sammen. Du kan høre, hvordan det skal lyde ved at klikke på linken herunder.

Start med at stryger du på A- og D-streng samtidigt, hvor du stemmer D-strengen. Så stryger du D- og G-strengen samtidig, hvorved du stemmer G-strengen. Til sidst stryger du A-strengen sammen med E-strengen og stemmer denne.

Det kan være ganske svært i begyndelsen at høre om strengen er for lav eller for høj. Det kan derfor være en god ide at starte lidt lavt, og så langsomt skrue opad til det lyder godt. Nogen gange kan man komme til at skrue for langt. Det er en fordel at lytte efter svævningerne. Svævningerne forekommer som en skurren i tonen når tonen ikke er helt ren. Når kvinten er helt ren er svævningrne væk. Hvis du stemmer tempereret skal der være ganske få svævninger tilbage. Du kan vænne dig til hvordan det skal lyde. Her er stemmemaskinen et godt værktøj.

Det er nemmest at stemme rene kvinter. Hvis du skal spille alene eller kun sammen med violiner, så bliver det smukkest når du stemmer rent. I øvrigt er der meget lille forskel på de to typer af stemning. De fleste er glade hvis de bare kommer i nærheden af en ren eller tempereret stemning. Selv når du bruger finstemmerskruen, vil du opleve at spændingen i strengen (og dermed tonen) ændrer sig i ryk. Dette sker specielt når man skruer tonen nedad i frekvens. Når man forøger spændingen i strengen går det jævnere men stadig i ryk. Det er derfor at det er en fordel at starte lidt for lavt, og skrue opad. I starten vil du opleve at strengen ofte "springer forbi" det rene punkt, og bliver for høj. Så må du starte nedefra igen.

Brug lidt tid på at høre forskellen på rene intervaller og på de tempererede intervaller. De rene intervaller har ingen svævninger. De tempererede har svævninger.Læg mærke til hvordan svævningerne lyder, og læg frem for alt mærke til hvordan det lyder når svævningerne ikke er der. Det vil hjælpe dig til at blive god til at stemme dit instrument.Dette gælder kun dem, der har IE Explorer. Andre må downloade wav filen (ved at højre klikke på linket og vælge "Gem som") og spille den i et afspiller software der har repeat funktion. Når du stryger, er det vigtigt, at du stryger jævnt og svagt. Buens tryk på strengen ændrer stemningen. Mange violinister løfter buen efter at de har strøget på de to strenge, for at lytte på efterklangen af strengen, for at bruge den til at stemme efter.

Hvis du er så heldig at du kan høre undertonerne og disses svævninger, kan du bruge dem til at stemme efter.

 

 

top