Am7

Em7

Dm7

Hør am7 | strum
Hør dm7 | strum
Hør em7 | strum

Mol-7 akkorder

Oversigt | Næste

Tit bruger man også mol7 akkorder Her er de mest almindelige.

Viste du at en mol-7 akkord også er en 6-er akkord i paralel tonearten. Således er en am7 også en C6 akkord.